POZNEJTE NAŠE PRODUKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Jednou z aktuálních otázek dneška je zvyšování firemního výkonu. Zakladatel moderního managementu Peter Drucker ve své knize „The Essentials“ se tímto tématem zabývá jako stěžejním. Vyjmenujme jen názvy některých kapitol –

  • Informace, které vedení podniku potřebuje
  • Řízení podle cílů
  • Efektivnosti je třeba se naučit 
  • Orientace na hodnotu
  • Poznejte svůj čas 
  • Fungující komunikace

Již pouze z těchto názvů lze odvodit, že klíčovou hodnotu při zvyšování firemního výkonu hrají pojmy: informace, efektivita a čas. Z toho je zcela patrné, že nejčastějším důvodem pro implementaci informačních systémů je zajištění efektivní komunikace v pravý čas pomocí správných a snadno dostupných informací.  

Produktivita = úspěch.

Ovládněte veškeré firemní procesy 
s kvalitním IT zázemím a servisem

 

 

canon bw   dell bw   digital resources bw   sws bw 
helios bw   microsoft bw    skyvera bw    sws bw