Grafické podklady

1) Pokud nám dodáte již hotové video:

musí mít fyzické rozlišeni 192 x 96 pixelu, AVI, bez kódovaní, popřípadě Microsoft AVI, 16,7 mil. barev a square-pixel.

2) V případě že video budeme dělat my:

měli by jste nám dodat obrázky v nekomprimovaném formátu (bude tak dosaženo nejlepších vizuálních výsledků). Zpracovat lze téměř jakýkoliv formát mimo OFFICE zdrojů (word, excel, atd). Texty, videa, html, flash nejsou problém.